Alder er ikke en sykdom,

men vi kan være med på å forme hvordan vi blir eldre


Eldre utgjør en sammensatt gruppe med både meget funksjonsdyktige og helsemessig belastede personer.

10.03.202110:02 Renate

Eldre utgjør en sammensatt gruppe med både meget funksjonsdyktige og helsemessig belastede personer.

Med alderen inntrer flere forandringer av biologisk og sosial art som gjør at mange eldre får dårlig matlyst og blir småspiste, noe som medfører økt risiko for dårlig ernæringsstatus.

Den gjennomsnittlige levealderen er økt med 21år i løpet av de siste 100 årene. Dette fører til at flere blir gamle.

En konsekvens av denne utviklingen er at flere eldre vil leve med kroniske sykdommer og redusert funksjonsevne. Derfor er det viktig å vete hvilken betydning kosthold har for å bevare kroppsfunksjon og yteevne.

Risiko for dårlig ernæringsstatus blant eldre.

Med økende alder skjer det en rekke endringer som kan føre til feilernæring. Når matlysten svekkes, vil energiinntaket blir lavere. Da risikerer man at inntaket av essensielle næringsstoffer blir for lavt. Gamle som lider av kronisk sykdom, er ofte plaget med dårlig matlyst, redusert fysisk aktivitet og høyt medikamentforbruk med ulike bivirkninger i forhold til appetitt. Imidlertid vil den økende forekomsten av fedme og overvekt blant yngre etter hvert føre til et økende overvektsproblem blant eldre. Overvektige eldre har ofte tegn på næringsstoffermanglelr og redusert muskelmasse.

Biologisk aldring

Det finnes ingen gener som koder for aldring. Men det er økende evidens for at aldringen påvirkes av biologiske «klokkegener». Trolig eldres man fordi reparerings-og vedlikeholdssystememt i kroppen bryter sammen over tid. Man dør på grunn av en ytre skade, ikke av aldring i seg selv.

Celle aldring / hvilket kan skade DNA

Endstykket på kromosomene kalles telomere. For at cellene skal dele seg og for at korrekte genetisk informasjon skal overføres. Dette skjer på bekostning av telomeres lengde, som blir kortere for hver celledeling, og til slutt stopper genreplikasjonen og påvirke aldringsprosessen.

Dette systemet svekkes med tiden, når antall skader blir for stort, dør cellen. bl.a. livstilstress syndrom. Det er mulig at riktig kosthold kan virke positiv inn på flere av disse mekanisme. 

Sosial aldring

Ensomhet og isolering fremmer ikke et godt kosthold. Man ser ofte at avmargringer starter når man mister sin livsledsager, vil næringsinntaket lett avta.

Gamle trenger ofte tid på å gjennomføre ulike aktiviteter. Og måltidet tar lenge tid, og det ikke er satt av tilstrekkelig tid for å hjelpe, vil matinntaket kunne reduseres. Mange gamle mister matlysten. Dette skyldes dels av samspillet av sosial kontakter, dels endring i smaks-og luktesansen og og medisinbruk forverrer ofte dette ytterligere.

Disse forandringene ledsages av en gradvis reduksjon av muskelstyrke og fysisk yteevne. Og i forhold til maksimal vekt taper både lever, lunger, nyrer og skjelettmuskulatur vekt.

Men med biologisk aldring har studier vist at mengden kroppsvann avtar med økende alder. Denne « uttørkingen « har blitt forklart både som årsak til og konsekvens av aldringsprossene, dette på grunn av intracellulært vann.

Magesekken og metabolisme hos eldre

Mens unge bør unngå overvekt, vil en gammel mennesker med kronisk sykdom ha som mål ikke å bli underernært.

En god svelgefunksjon forutsetter velfungerende strukturer i munnhulen, som tunge og tenner, hvor bolus beveges horisontalt, i tillegg til et godt samspill mellom tunge og kontraksjoner i spiserøret og luftveier.

Magesekkens produksjon av saltsyre reduseres med alderen, villet kan føre til uspesifikk gastritt hos 30-40% av eldre, noe som kan medføre B12-mangel, eller infeksjon av Heliobacter Pylori som er hyppigst hos gamle mennesker.

Eldre med flere kroniske sykdommer må derfor følges nøye for å forebygge underernæring. Uheldige måltidssituasjoner forekommer ofte på institusjoner. Ved at man bedre spisemiljøet, vil de gamles lyst til å spise øke. Fordi gamle blir raskt mette, vil smaksrike og næringstette måltider bidra til økt fødeinntak. Selv om behovet for energi avtar med økende alder, vil de fleste eldre trenger vitaminer og mineraler i samme mengde som tidligere. Dette øker behøver for næringsnett mat for gamle.

Konsekvenser av underernæring er økt risiko for infeksjoner, tap av muskelstyrke, fall, redusert funksjon, lengre restitusjoner, flere komplikasjoner og høyre mortalitet. Videre har underernæring med hjertesvikt, KOLS og andre sykdommer dårlig prognose samliknet med dem som har god ernæringsstatus.

Medisinbruk

Det økende antall eldre med kroniske sykdommer fører til økende grad av polyfarmasi. Mange hjemmeboende eldre bruker mer enn 5 medikamenter daglig, og sykehusinnlagte bruker ofte over 10 ulike slag. Dette kan medføre uheldige interaksjoner mellom medikament og næringsstoff. I tillegg kan medikamentopptak og effekten av medikamenter hemmes eller forsterkes. f.eks. høye doser av vitamin C kan redusere effekten av enkle antidepressiva, mens kombinasjon av digitalis og vitamin D kan medføre hyperkalsemi.

Væske/Te kan mye mer og skal være optimal bl.a. Wicklow Arctic Matcha som har høyt vitamin, mineral og fiber innhold, for å ivareta cellulære funksjoner, enzymsystemer, væskebalansen, veistrukturen og metabolismen. Selv om gamle mennesker trenger mindre energi enn yngre, er ikke dette tilfellet når det gjelder vitaminer og mineraler.

Eldre har svak tørsteopplevelse, og derfor er det viktig at eldre drikker væske regelmessig. Døgnbehovet av vann hos gamle er ca. 30ml/kg. I tillegg til lavt inntak, er feber, varme omgivelser og tap via diare`og svetting medføre væskeunderskudd som reduserer allmentilstand og livskvalitet.

Ernæringsanbefalinger

Selv om mange av kostrådene for unge også gjelder for gamle, vil rådene bl.a. være avhengig av aktivitetsnivå og helsetilstand. 

Det er viktig å finne ut hva den enkelte liker og la dem få det de foretrekker framfor å være strikt på hva som er sunt. For mange eldre er det viktigste at de spiser godt og ikke blir underernært. Måltider gir sosiale kontaktmuligheter og er viktig for at appetitt og fødeinntak skal være optimal.

Pass på følgende

Spis middag hver dag

Spis ofte og gjerne små porsjoner

Spis smakfull og energirik mat

Bruk gjerne smør og fløte, unngå lettprodukter

Spis gjerne brød, helst grove typer

Bruk fisk

Spis poteter, grønnsaker og frukt

Drikk mye væske bl.a. Wicklow Arctic Matcha te

Det er lov å unne seg noe godt

gjennomsnittlige levealderen er økt
Biologisk aldring
gradvis reduksjon
bedre spisemiljøet
Medisinbruk
Væske/Te kan mye mer og skal være optimal
Wicklow Arctic Matcha som har høyt vitamin, mineral og fiber innhold
Te / væske