Den lille arktiske te boken

Te er et avtrekk som drikkes
jorden rundt og i forskjellige
varianter. Tetype, voksested,
jordsmonn og klima setter sitt
preg på smaken
Jordbruksproduktet te gir
arbeidsplasser til mennesker
verden over. Vi snakker om en av
verdens viktigste handelsvarer.

Nordiske te profil
23.01.201912:13 Renate

Arktisk Matcha

Arktisk Matcha er et resultat av mange års forskningsarbeid. Arktisk Matcha som vi produserer, består av råvarer fra Nordland fylke. Naturen har vært vår læremester gjennom prosessen fra høstingen starter, til produktet er ferdig. Alle råvare er forskjellige og har ulike smaks potensialer, derfor utvikler vi våre egn nordiske teprofil. Vi oppbevarer Arktisk Matcha i egne esker for å ivareta kvaliteten på best mulig måte. Teen skal alltid lagres kaldt, mørk og tørt før å bevare aroma, sødme og den friske smaken av arktiske natur.


TE MANUFAKTUR

Ville planter inneholder som regel store mengder næringsstoffer. Dyrkede planter har ikke samme mengde vitaminer og mineraler som de ville plantene naturlig inneholder. Ikke en gang økologisk eller biodynamisk dyrking gir samme næringsinnhold som ville planter har. Dyrkede planter får sine næringsstoffer fra naturgjødsel eller kunstgjødsel. En vill plante gror der den trives og der den får alt den trenger av vann, sol og næringsstoffer.

Det hele begynner om våren når sollyset er tilbake etter 6 måneder med mørketid. Etter ca. 4 uker begynner spiringen. De små teplantene trenger sollys, energi og rent vann for å kunne utvikle seg. 

Arktisk klima

Kvaliteten på teen er et resultat av flere faktorer; voksested, jordsmonn, midnattssol og lokalt mikroklima, kunnskap om produkttilvirkning og foredlingsforhold. For at blomstringen skal komme godt i gang, kreves det mye nedbør. De blomstrer en gang i løpet av sesongen og selve blomstringen varer i 2-3 dager. En mjødblomst kan minne om vanilje både på duft og smak. Befruktning skjer ved hjelp av vind og insekter. Etter befruktning og avblomstring, vokser det gradvis frem frø på Mjødurten. Sesongen har en varighet på ca 1-3 uker, og det tar 10 måneder mellom hver høsteperiode.

Høsting

Selve innhøstingen er manuell, det vil si at hver enkelte blomster knopp håndplukkes. Høstingen kan pågå flere døgn og den varierer fra vekstområde til vekstområde. Man plukker blomster i flere omganger, fordi de modnes ulikt. Innhøstingen er krevende og kostbar.

Tørking

Etter plukking starter tørkeprosessen. Foredlingsprosess begynner med en gang. Hvis teplanter blir liggende for lenge vil en uønsket gjæring starte. Det vil gå ut over kvaliteten på teen. Plantene som blir sorter, hengt til tørk før selve prosessingen starter.

Prosessering

Det finnes flere prosesseringsmetoder for te. Uavhengig av metode må vi tilpass oss til lokalt mikroklima.Når teplantene henges til tørk med knoppene på, lufttørkes de. Etter at teplantene har blitt tørket og skilt fra deres grener og bladårer, legges de ut for å hvile mellom 12-36 timer. Målet med lufttørkingen er å redusere fuktighetsinnholdet og sikre en jevn og god gjennomlufting. Ved endt tørkefase og sortering er teen klart for oppmaling og salg.

Brygging

På hvilken måte du brygger teen på, er helt opp til deg. Det følger en måleskje med produktet og vi anbefaler 1 skje pr. kopp. Vi anbefaler at man drikker te minst en gang om dagen. Husk å lagre den mørkt og tørt.

Arctic Matcha er sesongvare.


 

ren natur rett i kopp
individuelle løsninger
premium te
riktig valget
i harmoni med naturen
innhøsting
lufttørking
sunn intelligent bærekraftig
høyeste kvalitet
velvære