FEELGOOD - PSYCHODRAMA

Et verdivalg, livskvalitet er flertydig, derfor må vi definere og presisere for å komme frem til et fruktbart begrep.

27.12.201915:18 Renate

Livskvalitet er psykisk, fysisk og mental velvære.

Dette betyr at livskvalitet er definert som noe som er et gode i seg selv.

Velvære er en tilstand av tilfredshet karakterisert av mental og fysisk helse, lykke og velstand.

Velvære har altså å gjøre med enkeltpersoners velvære, det vil si følelsen eller opplevelsen av å ha det godt, av å ha en grunnstemning av glede.

Kan man måle velvære?

Det dreier seg om opplevelser, vurderinger eller følelser, det vil si intrapsykiske tilstander som ikke er direkte observerbare.

Det som rapporteres, kan være beskrivelser av opplevelser, f.eks. hans eller hennes tilfredshet eller glede, eller det kan være personens atferd, f.eks. søvnvaner eller bruk av beroligende medisin.

Valg av metode

Valg av metode avhenger av problemstilling.

Hvorfor har noen høyere livskvalitet enn andre?

Velvære instrumenter fremste oppgave har vært å belyse hvilke forhold i storsamfunnet, familie og arbeidsliv som fremmer og hemmer det enkelte menneskes livskvalitet.

Instrumenter

Instrument som har vært brukt i mange år er psykodrama og akupunktur

Med denne behandlingsmetoden har man kombinert det mentale og fysisk helse.

Om psykodrama

Psykodrama er en kreativ metode som har en terapeutisk virkning.

Kjernen i psykodrama som metode er å sette bestemte roller og situasjoner fra eget liv i scene.

Ved å gå tilbake til det som engang skjedde og bearbeide det, vil det skje en bevisstgjøring og da kan en endring skje og ”nye” roller, vi kan da begynne å spille i vårt eget liv.

Når vi forstår oss selv og våre roller, kan vi også forstå det som skjer mellom individene. Psykodrama som metode gjør at vi forstår det samspillet eller mangel på samspill i relasjonene i en gruppe og dette gir oss dermed innsikt og forståelse for gruppeprosesser.

Et psykodrama kan være en enkeltstående scene, eller et lengre drama med flere ulike scener som iscenesettes og utforskes i det tempo som protagonisten er komfortabel med.

Førstegangskonsultasjon – (1,5 - 2 timer) 1800kr

Oppfølgende behandling – (60 min)  950krforstår det samspillet
, click to open in lightbox
enkeltstående scene
, click to open in lightbox
forståelse for gruppeprosesser
, click to open in lightbox