Sunnhet

«Helheten er mer enn summen av dens deler.»

27.12.201915:18 Renate

Prohelse utvikle individuelle løsninger fra psykodrama, akupunktur, og helse te til å fremme sunnhet, velære og skjønnhet

Førstegangskonsultasjon – (1,5 - 2 timer) 1800kr

Oppfølgende behandling – (60 min) 950kr

I nyere tid har begrepet «et holistisk menneskesyn» oppstått i forbindelse med sunnhet.

Dette betyr at sunnhet er en tilstand av tilfredshet karakterisert av mental og fysisk helse, lykke og velvær. Men holisme opptrer i mange sammenhenger, kanskje særlig innenfor økologi og i form av økosofi som hos den norske tenkeren Arne Næss.

Sunnhet og velvære har altså å gjøre med enkeltpersoners livskvalitet, det vil si følelsen eller opplevelsen av å ha det godt, av å ha en grunnstemning av glede.

Kan man måle sunnhet?

Det som rapporteres, kan være beskrivelser av opplevelser, f.eks. hans eller hennes tilfredshet eller glede, eller det kan være personens atferd, f.eks. søvnvaner eller bruk av beroligende medisin.

Tanken for å fremme sunnhet er at egenskapene til et gitt system, ikke kan forklares eller bestemmes ut fra de enkelte komponentene alene. I stedet er sunnhet som helhet avgjørende betydning, for hvordan de enkelte delene oppfører seg. f.eks. ensomhet og stress som følge av koronapandemi forstår det samspillet
, click to open in lightbox
enkeltstående scene
, click to open in lightbox
forståelse for gruppeprosesser
, click to open in lightbox