Alltid progressiv, aldri konvensjonell

En bro (eller bru) er en konstruksjon laget for kryssing av et vanskelig farbart område. Bruer kan bryte sammen av flere årsaker.

27.12.201915:18 Renate

Vi mennesker opplever akkurat det samme når vi blir overveldet, «transportbro» vår kollapser, og vi føler stort utmattelser.

Akupunktur,  urter og psykodrama er en form av rekonstruksjons verktøy laget for kryssing mellom fysisk, emotional og mentale utfordringer.

1 del : Akupunktur, en type bevegelig bro som kan heves (vindes) og senkes ved hjelp av nåler.

2 del : Urter, fungerer som «transportbro», over et trafikkert stoffløp eller innløp hvor ernæringlegemet ikke skulle stenger.

3 del : Psykodrama, er en løftebro som løftes opp ved hjelp av hans/hennes egne ressurser og evner til å kunne skape noe nytt og finne nye veier videre.

Dette tresidige systemet er sterkt for hverandre, men uslåelig når det kommer til å jobbe sammen, fysisk, mentalt og følelsesmessig, er det et kunstverk for helse og velvære.

Finn roen. Finn veien. Du kan senke stressnivået ved å sette av et øyeblikk hver dag til å puste. Personlig helse har en stor fremtid.

Mektig kombinasjon: - Akupunktur - Urter - Psykodrama.

 Akupunktur,

er en behandlingsform der tynne nåler stikkes i spesifikke punkter i hud og underliggende vev i forebyggende og terapeutisk hensikt.

Akupunktur er den behandlingsmetoden som har fått størst grad av aksept innen moderne, vestlig medisin.

Metoden er en del av tradisjonell kinesisk medisin ( TCM  ), som består av akupunktur, urtemedisin massasje og yoga også kalt medisinsk treningsterapi.

Prohelse utvikle individuelle løsninger med metode av psykodrama, akupunktur og urter i forebyggende og terapeutisk hensikt til å fremme sunnhet, velvære .

Førstegangskonsultasjon – (1,5 - 2 timer) 1800kr

Oppfølgende behandling – (60 min) 950kr

Anvendelse og effekt av akupunktur

TKM-akupunktur brukes av utøvere i dag på pasienter med ulike smertetilstander, kvalme, angst, allergi, fordøyelsesplager, søvnproblemer, infertilitet, utmattelse. Vestlig akupunktur brukes vesentlig mot lidelser i muskel-skjelettsystemet og oftest ved at nåler stikkes i det utøvere kaller  triggerpunkter, som er sensitive punkter i muskulatur.

Akupunktur brukes i en viss grad innenfor det etablerte helsevesenet som supplement til eksisterende behandlingsmetoder, i behandling av ulike smertetilstander, og som smertelindring til fødende kvinner.

Behandlingsmetode

Behandling med TKM-akupunktur omfatter intervju og diagnostikk, livsstils-råd og individuelt tilpasset behandling med nåler. Pasienten ligger eller sitter i cirka 20 minutter med 1–15 nåler i kroppen. Nålene bearbeides gjerne manuelt ved at de dreies inntil pasienten kjenner det en utøver vil kalle «de Qi», eller nål-følelse. Dette er en sprengende følelse i vevet som stråler ut fra selve nålen og skiller seg fra vanlig stikk smerte.

Bivirkninger

Akupunktur er ansett som trygg behandling i hendene på kompetente utøvere. Bivirkninger er sjeldne og av forbigående karakter.

Urter

Planter og urter har vært brukt som medisinsk og helsebringende behandling i flere tusen år. Et flertall av verdens befolkning i utviklingsland bruker fortsatt urtemedisin for å dekke sine medisinske behov.

Bakteriene i tarmen påvirke hjernens funksjon. Tarm og hjerne er et komplekst systemet for informasjon mellom de to organene, likevel som en transportbro.

. nervesystemet

. immunsystemet

Omtrent 80-90 prosent av nervefibrene i vagus nerven går fra tarmen til hjernen. Nerven videresender informasjon ved hjelp av signalstoffer som kalles nevro transmittere (kjemiske budbringere). Dette nevro transmitter som kan påvirke humøret og følelsen av lykke og glede. Tarmbakterier kan påvirke produksjonen av serotonin i tarmen. Tarmbakterier kan også påvirke produksjon av kortisol som ofte kalles «stresshormonet» fordi det er knyttet til kroppens stressrespons. Men bakteriefloraen i tarmen kan ved manglende vedlikehold svekker og føre til utmattelse syndrom. Vedlikehold av bakterieforaen viktig for helse og velvære. 

Urter brukes mot milde plager

Urtemedisin er tenkt brukt til tilstander som kan selvmedisineres og som ikke krever medisinsk overvåkning, for eksempel forkjølelse og muskelsmerter.

Vårt urteprodukt er patenter og definert som handelsvare i forskrift om klassifisering.

Grønn te mild form for inntak av urter som gir kroppen en energiboost, fremmer motstandskraften og kan bidra til å redusere fedme.

Wicklow Tea – Består av høy ytende planter som bidrar til å øke celle-elastisiteten og redusere flere aldringstegn, samtidig er te en mild form for inntak av urter.

Willow Tea -  te er mild form for inntak av urter som er bra for hele kroppen den fremmer motstandskraften /immunsystemet.

Rosa damascena Tea - Perfekt for et avslappende øyeblikk etter en travel dag, og redusere i celle oksidativt stress og te en mild form å redusere hverdags-stress.

Meadow Tea - En konsentrert og samtidig mild form for inntak av urter. Te perfekt for et helseløft, og fjerne fra cellene og cellevevet avfallsstoffer .

Peak Power Tea – Virker som en blodforsterkende og i mild form av urter som te, er et godt tillegg til  kosthold, for et god helse og velvære.

Urtemedisin og kreft

I følge en artikkel i Tidsskrift for Den norske lægeforening viser studier at bruk av urter og vitaminer er den formen for komplementær medisin som er mest brukt av kreftsyke. I en engelsk studie brukte 52 prosent av kreftpasientene urter eller kosttilskudd.

En studie fra 2019 viser at 18 prosent av deltagerne (i en studie som pågikk i Tromsø) som hadde kreft, hadde brukt urter eller naturlegemidler det siste året.

Ifølge NAFKAM er det en rekke årsaker til at kreftpasienter søker alternativ behandling. Dette inkluderer:

  • Lindre symptomer og reaksjoner ved sykdommen
  • Lindre bivirkninger av medisinsk behandling
  • Styrke immunforsvaret
  • Øke livskvaliteten
  • Forebygge kreft
  • Kurere kreft

Forskjellig styrke

Dose (og form) har mye å si for hvor trygg urtemedisin er. Ulike preparater har forskjellig styrke. Te er ofte en mild form for inntak av urter, mens ekstrakter kan være ganske sterke.

Et eksempel som tydelig viser forskjellen, er peppermynte. Peppermynte-te blir i følge amerikanske Institutes of Health Office of Dietary Supplements ansett som trygt, mens peppermynteolje kan være giftig dersom du bruker det feil. Før du bestemmer deg for å prøve en urtemedisin, bør du undersøke produktet nærmere. Diskuter det gjerne med legen din eller apoteket ditt.

Et eksempel på en populær urtemedisin som fungerer dårlig sammen med en rekke legemidler, er Johannesurt. Den reduserer effekten av blant annet cellegift.

Kjøp urter enkeltstående og ikke blandet. Sjekk om produktet inneholder andre ingredienser enn urten. Det kan være risikabelt å kjøpe urte medisinske produkter på nett. Risikoen er da økt for at produktet skal være falskt, forurenset av medisiner, eller inneholde giftige eller forbudte stoffer.

Psykodrama

Og hvorfor ser du på splinten i din brors øye, men legger ikke merke til bjelken i ditt eget øye?  Matteus Vers 7:3

Utmattelse

Vedvarende utmattelse er en overveldende opplevelse av tretthet og mangel på energi.

Årsaker. Det er flere ting som kan gjøre at man føler seg trett og slapp. Hvis hverdagen er travel eller krevende, er det helt naturlig å føle seg trett og sliten. Og det er nok den vanligste grunnen til å føle seg sliten, en naturlig reaksjon på stress og belastninger i hverdagen.

Prohelse utvikle individuelle løsninger, metode er en samhandling av psykodrama, akupunktur og urter i forebyggende og terapeutisk hensikt til å fremme sunnhet, velvære .

Førstegangskonsultasjon – (1,5 - 2 timer) 1800kr

Oppfølgende behandling – (60 min) 950kr

Årsaker av utmattelse

Både biologiske, psykologiske og sosiale faktorer kan bidra til utmattelse. Eksempler på biologiske faktorer er betennelse, lavt stoffskifte, smerter, søvnvansker og nedsatt kondisjon. Utmattelse kan også være en senvirkning av strålebehandling, cellegift og hormonbehandling ved kreftsykdom. Psykologiske faktorer inkluderer ens tanker om og forståelse av sykdom og utmattelse, kvernetanker som vedvarende bekymring og grubling, depressive plager og under- eller overaktivitet. Sosiale faktorer omfatter ulike belastninger, som store omsorgsoppgaver, økonomiske problemer, familiekonflikt og vansker med offentlige hjelpeinstanser.

Handlingsrettet metode

Siden mange forhold kan bidra til utmattelse, er det viktig å tenke bredt på hva som kan hjelpe. For mange er det nyttig med en godt tilpasset struktur på hverdagens aktiviteter og strategier for å snu energitappende tankemønstre. Her kan psykodrama være til hjelp. Denne tilnærmingen har god dokumentasjon for utmattelse forbundet med blant annet revmatisk sykdom, multippel sklerose, diabetes og når plagene er en senvirkning etter kreftbehandling. Tilnærmingen er et supplement til andre behandlingstiltak.

Psykodrama er et håndverk, og (betyr „hendelse“) en handlingsrettet metode som er både prosessorientert, holistisk og eksistensialistisk. – med terapeutisk virkning og for vekst og holdningsendring. Skape trygghet, tillit og samhold. Den kan brukes alle steder der det finnes en gruppe mennesker. Psykodrama handler om selve livet: Identitet, roller, kommunikasjon, relasjoner, samhandling og utvikling i et trygt felleskap. I en psyko-dramatisk handling er alle aspektene av opplevelsen til stede: Det fysiske, følelsesmessige og kognitive: verbal og nonverbal kommunikasjon, selve historien osv. På denne måten kan situasjonen utforskes i sin fulle kompleksitet, slik den forekommer i livet. Her kan vi, til forskjell fra i livet, stoppe opp og ”spole” frem og tilbake for å prøve ut nye måter å handle på. Slik fremmes vekst og personlig valg i samsvar med menneskets egenverd.

De grunnleggende verdier går ut på å respektere den enkelte, ha tillit til hans/hennes egne ressurser og evner til å kunne skape noe nytt og finne nye veier videre.

Historisk 

Psykodrama ble utvikla av psykiater, og filosof Jacob L. Moreno ( 1890 - 1974 ) i Wien og senere i USA. Han anser kreativitet og spontanitet for å være de primære drivkreftene i mennesket. I psykodrama tas disse kreftene i bruk i møte med livets utfordringer.

Begrepet rolle står også sentralt. Alle personer og fenomener kan komme til uttrykk som en rolle  på scenen. Rollene går i dialog og samhandling, sjelen settes i bevegelse ("psykodrama" – fra gresk "sjel i handling").  Morenos filosofi har et menneskesyn som innebærer at vi, i kraft av vår skaperevne, også har medansvar for vårt univers og forplikter til handling.

I dag anvendes metoden i mange land, fra Europa, USA og Latin-Amerika til Afrika, Japan og India, innen terapi, pedagogikk, veiledning, arbeid, sosialt arbeid, organisasjons -og lederutvikling, samt drama og teater.

Finn roen. Finn veien. Du kan senke stressnivået ved å sette av et øyeblikk hver dag til å puste. Personlig helse har en stor fremtid.

, click to open in lightbox
, click to open in lightbox
, click to open in lightbox
, click to open in lightbox
, click to open in lightbox
, click to open in lightbox
, click to open in lightbox
, click to open in lightbox
, click to open in lightbox
, click to open in lightbox
, click to open in lightbox
, click to open in lightbox
, click to open in lightbox
, click to open in lightbox
, click to open in lightbox